Medisch
Als docent in een ziekenhuis en bij een zeevaartschool kan ik u voorlichten over diverse onderwerpen. Bijvoorbeeld:
  • Wet- en regelgeving
  • Verpleegkunde
  • Gezondheidskunde

Toelichting Medische uitrusting versie januari 2017
Vragenlijst RMA
Mondeling contact met de Nederlandse RMA
RMA Nederland via telex